Liefdevol Confronteren

Ergerlijke situaties doen zich in het dagelijkse leven in ruime mate voor: last van mobiele bellers in de openbare ruimte, afval wordt op straat gegooid in plaats van in de vuilnisbak, hondepoep voor uw deur, geluidsoverlast van de buren; zelfs uw partner kan een bron van irritatie zijn als hij bijv. de was ophangt op een manier die u niet prettig vindt. Het is nu mogelijk om uw vaardigheden te vergroten in het aanspreken op irritant gedrag dat medemensen vertonen.

dinsdag, maart 30, 2010

stand van zaken maart 2010

De workshop liefdevol confronteren is in 2009 o.a. uitgevoerd voor:
-Adviseurs van Startwijzer Hoorn (begeleidingsbureau voor starters, ondernemers en re-integratie)
-een vrouwengroep van de Stichting Volksbond Amsterdam
-particulieren via een open inschrijvingsaanbod

Heb je interesse voor deze workshop, als particulier of vanuit een organisatie, neem dan contact op met Paula Gruben. Zie voor contactgegevens 'data en prijzen'.

dinsdag, maart 31, 2009

Uitvoering voorjaar 2009!

Op 24 mei 2009 vindt de workshop 'liefdevol confronteren' weer plaats.
Inschrijving is nog mogelijk.

Locatie: Amsterdam (precieze adres wordt tzt bekend gemaakt)
Tijd: 9.30 tot 17.30 uur.
Prijs: 120 euro per persoon.

Heb je interesse in deelname of wil je meer informatie: benader Paula Gruben via pwmgrub@xs4all.nl of bel: 06-13962217.

dinsdag, januari 20, 2009

stand van zaken januari 2009

Workshops:
De workshop Liefdevol Confronteren is in 2007/2008 nog diverse malen uitgevoerd voor o.a.:
-huismeesters, van een woningbouwvereniging in Amsterdam.
liefdevol confronteren van bewoners/huurders.
-kapsters als onderdeel van opleidingen voor het KOC
(Kappers Opleidingen Centrum, Nieuwegein).
liefdevol confronteren van leerling-kapsters en collega's.
-wijkconsulenten, in de gemeente Alkmaar.
liefdevol confronteren van wijkbewoners.
-particulieren, bijv. een groep jonge hoogopgeleide vrouwen te Rotterdam
liefdevol confronteren van o.a. collega, leidinggevende,
medemens op straat of in het publieke domein.

Publiciteit:
In de komende editie van het blad Psychologie Magazine is Paula Gruben geinterviewd omtrent het thema.

Heb je interesse voor deze workshop, als particulier of vanuit een organisatie, neem dan contact op met Paula Gruben. Zie voor contactgegevens data en prijzen.

woensdag, augustus 16, 2006

Nieuws

1. In het augustus nummer van het blad 'Psychologie Magazine' wordt Simone van Slooten geinterviewd over de benadering van personen met lastig gedrag in het algemeen en een narcistische inslag in het bijzonder. Hiervoor is ze ook te benaderen als specialist die digitaal vragen beantwoord voor lezers van het blad.

2. In het blad 'PW-intermediair' van mei 2006 staat een artikel over 'omgaan met lastpakken'. Hieraan hebben Paula Gruben en Simone van Slooten meegewerkt, o.a. door tips te geven, in te gaan op de defintie van lastig gedrag en de voordelen van lastig gedrag (ja, ook die bestaan!).

3. In KNAP, het blad voor de kappersbranche in Nederland, staan een tweetal artikelen (in januari en augustus 2006) over het omgaan met lastig gedrag op de kappersvloer en de ervaringen van deelnemers aan de workshop 'liefdevol confronteren'. Een van die deelnemers zegt bijvoorbeeld: 'anderen zeggen dat ik veranderd ben na de workshop'.

4. In het februari-nummer 2006 van het blad 'Psychologie Magazine' wordt de workshop besproken in de rubriek 'cursus'. Dit aan de hand van de persoonlijke ervaringen van een redacteur van het blad die deel heeft genomen.

5. In het weekblad Intermediair van 17 november 2005 heet het cover-verhaal 'Allemaal hufters'. Voor dit artikel is o.a. Paula Gruben geinterviewd over de meerwaarde van de cursus Liefdevol Confronteren binnen deze thematiek.

6. KRO radio heeft in haar programma DolceVita op dinsdag 22 november 2005 een interview gevoerd met Simone van Slooten tussen 9.00 uur en 9.30 uur over de workshop Liefdevol Confronteren.

7. NCRV radio heeft in het programma 'Plein Publiek' op vrijdag 21 oktober tussen 09.30 en 11.00 tijd besteed aan een interview met Paula Gruben, trainer van de cursus Liefdevol Confronteren.

8. Radio 3fm heeft middels een interview met Simone van Slooten, trainer van de cursus Liefdevol Confronteren, aandacht besteed aan liefdevol confronteren

9. Dagblad 'Trouw' heeft op zaterdag 8 oktober 2005 een artikel gepubliceerd over de cursus onder de titel: 'Hufterigheid te lijf met cursus liefdevol confronteren'.

Inhoud Workshops

De training 'Liefdevol Confronteren' is ontwikkeld door Paula Gruben en Simone van Slooten, beide communicatietrainers van beroep. Vanuit eigen ervaringen tijdens het dagelijkse leven in grote steden (Amsterdam, Rotterdam) kwamen ze op het idee van deze training.

De training heeft als doel handvatten te geven om iemand in staat te stellen de buurman/vrouw, de man op de straat, vriend/in of collega aan te spreken op (on)gewenst gedrag. Hiervoor ontbreekt het soms aan moed of aan sociale vaardigheden om op een vriendelijke en duidelijke manier iets te zeggen in een lastige situatie op straat, in je directe omgeving of in de buurt. Het op een vriendelijke doch resolute manier omgaan met dergelijke lastige situaties is een ware kunst. De training 'Liefdevol Confronteren' helpt bij het 'je eigen maken' van deze 'kunst', waarbij de eigen veiligheid te allen tijde goed in het oog wordt gehouden.
De training is praktisch opgezet. Het zelf nadenken over de eigen manier van handelen en het oefenen van met het daadwerkelijk aanspreken van iemand op straat maakt, naast achtergronden van communicatie, onderdeel uit van de training.
Na afloop zal de deelnemer zich zekerder voelen van zichzelf in het omgaan met bovenstaande lastige situaties. De deelnemer kan een goede afweging maken alvorens te besluiten iemand wel of niet aan te spreken. Als hij/zij besluit tot aanspreken weet hij hoe hij escalatie kan vermijden. Mocht het tot een escalatie komen, dan kan de hulp van omstanders ingeroepen worden. De training gaat nadrukkelijk niet in op situaties van geweld en technieken van zelfverdediging.

Data en Prijzen

Workshops in 2009

Voor individuele deelname aan de workshops werken we met een lijst van gegadigden. Als 6 of meer deelnemers (maximaal 12) zich in een bepaalde plaats hebben opgegeven organiseren wij de workshop op een datum waarop iedereen aanwezig kan zijn. Tot nu toe zijn er vanaf 2005 tot heden workshops geweest in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch.

Wil je zelf een workshop organiseren in de plaats waar je woont? Dat kan ook. Neem dan contact met ons op.

Een workshop van 1 dag kost voor een individuele deelnemer die particulier betaalt omstreeks 120 euro, exclusief locatiekosten. Lunch, koffie & thee worden geregeld al naar gelang de mogelijkheden op de betreffende lokatie.

Daarnaast wordt de workshop in-company gegeven. Dus ook binnen je bedrijf kunnen we een of meerdere workshops organiseren, afgestemd op de situatie in het bedrijf en de branche.
Voor lezingen kun je ons eveneens benaderen.

Voor inschrijving of meer informatie neem kontakt op met Paula Gruben (pwmgrub@xs4all.nl 06-13962217)