Liefdevol Confronteren

Ergerlijke situaties doen zich in het dagelijkse leven in ruime mate voor: last van mobiele bellers in de openbare ruimte, afval wordt op straat gegooid in plaats van in de vuilnisbak, hondepoep voor uw deur, geluidsoverlast van de buren; zelfs uw partner kan een bron van irritatie zijn als hij bijv. de was ophangt op een manier die u niet prettig vindt. Het is nu mogelijk om uw vaardigheden te vergroten in het aanspreken op irritant gedrag dat medemensen vertonen.

woensdag, augustus 16, 2006

Inhoud Workshops

De training 'Liefdevol Confronteren' is ontwikkeld door Paula Gruben en Simone van Slooten, beide communicatietrainers van beroep. Vanuit eigen ervaringen tijdens het dagelijkse leven in grote steden (Amsterdam, Rotterdam) kwamen ze op het idee van deze training.

De training heeft als doel handvatten te geven om iemand in staat te stellen de buurman/vrouw, de man op de straat, vriend/in of collega aan te spreken op (on)gewenst gedrag. Hiervoor ontbreekt het soms aan moed of aan sociale vaardigheden om op een vriendelijke en duidelijke manier iets te zeggen in een lastige situatie op straat, in je directe omgeving of in de buurt. Het op een vriendelijke doch resolute manier omgaan met dergelijke lastige situaties is een ware kunst. De training 'Liefdevol Confronteren' helpt bij het 'je eigen maken' van deze 'kunst', waarbij de eigen veiligheid te allen tijde goed in het oog wordt gehouden.
De training is praktisch opgezet. Het zelf nadenken over de eigen manier van handelen en het oefenen van met het daadwerkelijk aanspreken van iemand op straat maakt, naast achtergronden van communicatie, onderdeel uit van de training.
Na afloop zal de deelnemer zich zekerder voelen van zichzelf in het omgaan met bovenstaande lastige situaties. De deelnemer kan een goede afweging maken alvorens te besluiten iemand wel of niet aan te spreken. Als hij/zij besluit tot aanspreken weet hij hoe hij escalatie kan vermijden. Mocht het tot een escalatie komen, dan kan de hulp van omstanders ingeroepen worden. De training gaat nadrukkelijk niet in op situaties van geweld en technieken van zelfverdediging.